مرکز ثبت شرکت و ثبت برند در آذربایجانشرقی
چهارراه ابوریحان/ابتدای خیابان ملت
تلفن تماس
04134797600
شنبه تا پنجشنبه ساعت 8صبح تا 5عصر
متخصص ثبت تبریز

مهندس غفارنژاد

مدیریت تندیس

ثبت برند

کارمند ثبت برند

ثبت شرکت

کارمند پیگیری ثبت شرکت ها

مهندس شکوری

همکار و مشاور طراحی

ثبت اختراع و امور مالیاتی

مسئول ثبت شرکت ها
متخصص ثبت تبریز

مهندس غفار نژاد

مدیریت تندیس